Nasza misja

Naszą misją jest pomnażanie wartości zarządzanych funduszy poprzez inwestycje w przedsiębiorstwa napotykające na bariery w dostępie do kapitału i poszukujące doświadczonego partnera w zakresie restrukturyzacji i rozwoju biznesu. Kreujemy wartość dla naszych inwestorów i partnerów biznesowych.

Cel

Do każdej inwestycji podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, wykorzystując wszelkie dostępne zasoby. Aktywnie pomnażamy wartości zarządzanych funduszy poprzez inwestycje w spółki o wysokim potencjale wzrostu, posiadające innowacyjny produkt, jasną wizję rozwoju oraz profesjonalną kadrę.

Naszym podstawowym zadaniem jest eliminowanie barier kapitałowych ograniczających dalszy rozwój przedsiębiorstw oraz wspieranie kadry menedżerskiej w procesach zarządzania. Służymy naszym doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą z zakresu restrukturyzacji, planowania finansowego, wdrażania programów motywacyjnych oraz wykorzystania instrumentów finansowych.

Wartości, które wyznajemy

  1. Działamy w najlepiej pojętym interesie naszych inwestorów.
  2. Dochowujemy najwyższych standardów uczciwości i profesjonalizmu
  3. Traktujemy środki inwestorów tak jakby to były nasze pieniądze, starannie równoważąc ryzyko i spodziewaną stopę zwrotu
  4. Bierzemy osobistą odpowiedzialność za projekty inwestując nasze własne pieniądze
  5. Wspieramy rozwój naszych partnerów i wynagradzamy zarządy spółek portfelowych od wzrostu ich wartości

Co rozumiemy przez tworzenie wartości

Tworzenie wartości jest podstawowym celem działalności Penton Partners. Inwestujemy środki naszych inwestorów w perspektywiczne aktywa i pracujemy nad ich wzrostem, by po pewnym czasie sprzedać je po znacznie wyższej cenie. Penton Partners wykorzystuje wiedzę i doświadczenie swoich pracowników oraz wiedzę i doświadczenie kadry menadżerskiej spółek portfelowych, do tworzenia szytych na miarę programów rozwoju dla każdego z realizowanych przez nas projektów. Nasze sukcesy przekładają się na realizację celów i zamierzeń naszych inwestorów.

  1. współpracujemy z firmami i specjalistami z różnych dziedzin, dysponujących wiedzą o danych rynkach i posiadających szerokie relacje w swoich obszarach biznesu,
  2. przeprowadzone transakcje pozwoliły nam zdobyć wiedzę branżową dotyczącą różnych dziedzin gospodarki,
  3. każdy z partnerów Penton Partners posiada średnio ponad 20-letnie doświadczenie w transakcjach typu Private Eqiuty obejmujących analizy projektów, tworzenie strategii rozwojowych, zarządzania spółkami i opracowywanie efektywnych strategii wyjścia.