Kim jesteśmy

Jesteśmy niezależną grupą zarządzającą funduszami inwestycyjnymi. Działamy od 2002 roku. Specjalizujemy się w inwestycjach w małej lub średniej wielkości spółki niepubliczne, działające na rynku polskim. Do naszych funduszy Private Equity poszukujemy atrakcyjnych projektów inwestycyjnych, zapewniającym wysoką stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału, przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. W ciągu roku analizujemy kilkadziesiąt projektów, a poprzez inwestycje w najbardziej atrakcyjne z nich tworzymy wartość dla naszych inwestorów, którzy powierzyli nam swoje środki w zarządzanie.

Nasze doświadczenie

Każdy z założycieli Penton Partners posiada ponad 25-letnie doświadczenie w działalności inwestycyjnej. Pracujemy jako zespół od ponad 15 lat

1995-1998

1998-2002

2009-2017

2002-obecnie

Bank Handlowy (Citibank)

Rynek publiczny

Narodowe Fundusze Inwestycyjne

Program powszechnej prywatyzacji

Penton TFI S.A.

Fundusze regulowane

Penton Partners

Fundusze Private Equity
 1. Działalność dealerska na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 2. Zarządzanie portfelem aktywów notowanych Banku i strategicznym portfelem obligacji

 3. Doradztwo inwestycyjne dla strategicznych klientów Banku

 1. Zarządzane portfelem 512 spółek (33 pakiety wiodące i 479 pakietów mniejszościowych)

 2. Stworzenie zespołu odpowiedzialnego za restrukturyzacje i opracowanie strategii wyjścia z dla aktywów Funduszu

 3. Realizacja nowych inwestycji tupu Private Equity

 1. W 2009 roku Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych uzyskało od Komisji Nadzoru Finansowego licencję na tworzenie i zarządzanie regulowanymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi

 2. Zarządzanie 12 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych

 1. 2002 – powstanie Penton Partners, jako firmy doradczej i inwestycyjnej

 2. Od 2004 zarządzanie trzema funduszami typu Private Equity z siedzibą w Delaware, USA, założonymi dla amerykańskich inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych

 3. Inwestycje w projekty Private Equity

 

Nasi inwestorzy

Naszymi inwestorami są zarówno podmioty krajowe jak też instytucje finansowe z USA. W tym gronie znajdują się fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, a także kwalifikowani inwestorzy indywidualni.