Proces inwestycyjny

Mamy świadomość, że tworzenie wartości oznacza czas i zaangażowanie. Dochowujemy najwyższej staranności

i wkładamy dużo wysiłku, by sprawić aby ten proces był jak najszybszy i efektywny.

Faza I

Faza II

Faza III

Faza IV

Wstępna
Restrukturyzacja
od 1 do 3 roku projektu
Budowanie wartości
od 3 do 6 roku projektu
Wyjście z inwestycji
 1. Ocena procesów zarządzania firmą oraz wprowadzenie budżetowania i kontroli realizacji budżetów.
 2. Ocena kadry kierowniczej oraz podjęcie działań  zmierzających do stworzenia silnego i efektywnego zespołu zarządzającego.
 3. Rozpoznanie systemów IT zarządzania produkcją.
 4. Rozpoznanie systemów kontroli działalności na poziomie finansowym i biznesowym.
 1. Optymalizacja procesów produkcji.
 2. Wdrożenie systemów bieżącej kontroli ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie.
 3. Realizacja zadań inwestycyjnych – wydatki kapitałowe na rozbudowę mocy produkcyjnych / zwiększenie kapitału obrotowego.
 4. Restrukturyzacja finansowa.
 1. Budowanie efektywności na wszystkich poziomach działalności – produkcyjnym, finansowym, sprzedażowym i marketingowym.
 2. Koncentracja na wzroście EBITDA.
 3. Ekspansja rynkowa – zwiększenie skali produkcji i sprzedaży.
 4. Ewentualne przejęcia w branży.
 1. Analiza dostępnych opcji wyjścia z projektu.
 2. Opracowanie strategii zapewniającej najwyższą możliwą stopę zwrotu z projektu.
 3. Realizacja strategii wyjścia w porozumieniu z inwestorami i dotychczasowymi właścicielami spółki.