Nasza filozofia inwestowania

Pracujemy intensywnie i z pełnym zaangażowaniem, by wraz z zarządem, pracownikami i udziałowcami, wykreować wartość

z biznesów przechodzących przez fazę trudności i wyzwań

Filozofia inwestowania Penton Partners opiera się strategii polegającej na inwestowaniu środków w polskie spółki nienotowane na aktywnych rynkach, działające w tradycyjnych sektorach gospodarki i często napotykające na różne problemy rozwoju związane z brakiem kapitału, wyzwaniami rynkowymi lub trudnościami wewnętrznymi. Te skomplikowane i trudne sytuacje wymagają często reorganizacji, restrukturyzacji finansowej i biznesowej, rozwiązywania sporów właścicielskich, a nierzadko wdrożenia procesów kontrolowanej upadłości.

  1. Mamy świadomość, że zaangażowanie odpowiedniej ilości czasu i pracy, połączonych z naszą specjalistyczną wiedzą, jest niezbędne by wydobyć wartość z przedsięwzięć znajdujących się w trudnych sytuacjach biznesowych.
  2. Mamy rozległą wiedzę i doświadczenie w strukturyzowaniu transakcji, tak by połączyć interesy dotychczasowych i nowych inwestorów w celu podniesienia biznesu i skierowaniu go na tory rozwoju.
  3. Po przeprowadzeniu pomyślnej restrukturyzacji, poszukujemy efektywnych strategii wyjścia, zmierzających do uzyskania maksymalnej stopy zwrotu z projektu.
  4. Każdy biznes może napotkać na trudności w swoim rozwoju. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu tych trudności. Uważamy, że skomplikowane i trudne sytuacje biznesowe, jeśli są we właściwy sposób zarządzane, mogą wygenerować ponadprzeciętne zwroty z zainwestowanych kapitałów.