Jak podchodzimy do inwestycji

Negocjując transakcje mamy jeden podstawowy cel służący ochronie naszych inwestorów i partnerów w biznesie

- chcemy, żeby ostateczna struktura transakcji zapewniała jak najwyższe bezpieczeństwo biznesowe, prawne i operacyjne. Dobieramy w tym celu szereg narzędzi minimalizujących ryzyko.

Analiza projektu

Zarząd

Rada Nadzorcza

Umowa inwestycyjna

 1. Przed każdą inwestycją chcemy w szczegółach rozpoznać sytuację finansową firmy, jej biznes i uwarunkowania właścicielskie.
 2. W każdym przypadku przeprowadzamy due diligence  prawne, finansowe I operacyjne, a jeśli charakter biznesu tego wymaga, również due diligence środowiskowe.
 3. Ważne jest dla nas poznanie kluczowej kadry kierowniczej.
 4. Wspólnie z właścicielami firmy ustalamy podstawowe założenia biznesowe i finansowe projektu oraz rozpoznajemy zasoby kadrowe, które będą odpowiedzialne za ich wdrożenie.
 1. Wyznaczamy Dyrektora Finansowego z ramienia Penton Partners, który będzie odpowiedzialny za nadzór nad projektem, kontrolę przepływów finansowych i realizację budżetu.
 2. Jeśli projekt tego wymaga, jesteśmy w stanie wspomóc firmę wysoko wykwalifikowaną kadrą menadżerską.
 1. Nasz nadzór nad projektami odbywa się z poziomu Rad Nadzorczych spółek, stąd z reguły wymagamy większości miejsc w tym organie.

W umowie inwestycyjnej z dotychczasowymi właścicielami ustalamy szczegóły naszej współpracy, obejmujące m.in.:

 1. Poddział zadań i odpowiedzialności w realizacji założeń projektu
 2. Wkłady kapitałowe poszczególnych inwestorów
 3. Zasady co do ewentualnych zastawów na udziałach
 4. Prawa udziałowców mniejszościowych
 5. Opcje wyjścia i inne zasady dotyczące nabywania i sprzedaży udziałów