Dlaczego my

Każdy z założycieli Penton Partners posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe związane z działalnością inwestycyjną

i doradczą. Tworzymy zespół działający z sukcesem od ponad 15 lat. W 2002 roku stworzyliśmy Penton Partners w oparciu o zaufanie i środki powierzone nam w zarządzanie przez grupę amerykańskich inwestorów instytucjonalnych.

Wcześniej tworzyliśmy zespół inwestycyjny w joint venture utworzonym przez Berclays Bank, Pekao S.A. i Company Assistance Ltd. - Trinity Management, firma zarządzająca 3 Narodowym Funduszem Inwestycyjnym. Jako zespół zrealizowaliśmy ponad 40 transakcji typu Private Equity oraz transakcji związanych z rynkiem akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw, inwestując z sukcesem łączną kwotę przekraczającą 300 mln USD.

Penton Partners utworzył trzy fundusze typu Private Equity zlokalizowane w stanie Delaware, USA, zarządzając z sukcesem środkami powierzonymi przez amerykańskich inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. W 2009 roku Penton Partners utworzył Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – podmiot regulowany z licencją Komisji Nadzoru Finansowego, zarządzając łącznie 12 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, których łączna wartość przekroczyła 100 mln USD.

Specjalizujemy się w realizacji transakcji w podmioty wymagające restrukturyzacji oraz projektów, w których niezbędne jest niestandardowe podejście do rozwiązania sytuacji biznesowych i właścicielskich. Nasza wiedza i sposób podejścia do restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doświadczenie w radzeniu sobie z różnymi, nieraz trudnymi wyzwaniami jakie stoją przed firmami i ich właścicielami, przynosi wymierne efekty poprzez tworzenie wartości dla wszystkich naszych inwestorów i partnerów w biznesie.

Co nas wyróżnia

Koncentrujemy się na trudnych i wymagających projektach, co oznacza konieczność niestandardowego podejścia do każdego z nich. W tym tkwi nasza unikalna wartość

Typowy Fundusz

Penton Partners

Inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Realizujemy inwestycje wyłącznie w Polsce
Spółka celowa powinna być liderem rynku lub mieć na nim istotną pozycję Spółka nie musi byś liderem w branży, wystarczy, że ma dobry produkt i obiecujący biznes
Przejęcie kontroli właścicielskiej i operacyjnej (Zarząd, Dyr. Finansowy) Inwestujemy w projekty, które potrzebują wzmocnienia kadry zarządzającej oraz ściśle współpracujemy z istniejącą kadrą oraz z dotychczasowymi właścicielami
Spółka musi mieć istotny potencjał wzrostu Potencjał wzrostu jest ważny, jednak kluczowy jest potencjał jaki możemy uwolnić poprzez restrukturyzację biznesową i finansową
Spółka musi mieć istotny cash flow, który pozwoli na zastosowanie dźwigni finansowej Cash flow nie jest kluczowy. Inwestujemy w firmy, które wymagają wsparcia finansowego
Zastosowanie dźwigni finansowej jest przeważnie głównym elementem stopy zwrotu z projektu Uwolnienie rezerw i naprawa biznesu jest da nas kluczowym nośnikiem zrostu wartości