W co inwestujemy

Nie koncentrujemy się na konkretnych branżach, a o realizacji naszych projektów decydują wyłącznie czynniki ekonomiczne i perspektywy rozwoju przedsięwzięć.

Branże

Nie koncentrujemy się na konkretnych branżach - o realizacji naszych projektów decydują wyłącznie czynniki ekonomiczne i perspektywy rozwoju przedsięwzięć, w które inwestujemy. Penton Partners posiada największe doświadczenie w realizacji projektów związanych z tradycyjnymi sektorami gospodarki – przemysł, produkcja. Specjalizujemy się w inwestycjach w sektorze poligraficznym i sektorze produkcji maszyn. Nie inwestujemy w start-up’y i przedsięwzięcia związane z branżami IT i TEL/COM.

Kierunki inwestowania

Penton Partners inwestuje środki wyłącznie w Polsce.

Wielkość Spółek

Penton Partners inwestuje w przedsiębiorstwa, których przychody mieszczą się w przedziale od 5 milionów USD do  50 milionów USD, przy czym nie wykluczamy inwestycji w większe projekty.

Wielkość transakcji

Wielkość pojedynczej transakcji realizowanej przez Penton Partners mieści się zwykle w przedziale od  3 milionów USD do  15 milionów USD (jesteśmy również w stanie finansować większe projekty we współpracy z naszymi inwestorami).

Zarządzanie spółkami

Penton Partners jest w stanie realizować projekty, które wymagają stworzenia nowej kadry zarządzającej w celu budowy wartości biznesu.  Posiadamy doświadczenia związane zarówno ze współpracą z istniejącą kadrą zarządzającą jak również w tworzeniu nowych efektywnych zespołów zarządzających przedsiębiorstwami w które inwestujemy.

Kontrola inwestycji

Zwykle inwestujemy w projekty, w których mamy zapewnioną pozycję kontrolną w strukturze udziałowców, przynajmniej do momentu osiągnięcia zakładanych celów biznesowych. Nie wykluczamy jednak inwestycji w mniejsze pakiety, w których mamy zagwarantowane prawa udziałowców mniejszościowych. Penton Partners sprawuje nadzór właścicielski w spółkach portfelowych poprzez udział w Zarządzie (Dyrektor Finansowy) i udział w Radzie Nadzorczej (większość miejsc).