Rodzaje transakcji

Penton Partners specjalizuje się w realizacji transakcji, wspomagających przedsiębiorców.

Reorganizacje i restrukturyzacje

Penton Partners specjalizuje się w realizacji transakcji, wspomagających przedsiębiorców w  rozwiązywaniu trudnych i wymagających niestandardowego podejścia sytuacji biznesowych i właścicielskich. Sytuacje te wymagają często przeprowadzenia skomplikowanych procesów reorganizacji lub restrukturyzacji biznesowej i finansowej, rozwiązywania sporów właścicielskich lub wdrożenia procesów kontrolowanej upadłości.

Wykupy akcji / udziałów

Transakcje wykupu polegają na nabyciu wszystkich akcji / udziałów przedsiębiorstwa lub większościowego pakietu. Celem transakcji jest przejście firmy na kolejny etap rozwoju i zwiększenie jej potencjału poprzez pozyskanie stabilnego inwestora finansowego. Przy tego rodzaju transakcjach Penton Partners aktywnie uczestniczy w kreowaniu wartości firmy poprzez ścisłą współpracę z zarządami i udziałowcami w ramach opracowania strategii rozwoju, odpowiedniego modelu finansowania i zarządzania w oparciu o istniejącą i/lub pozyskaną wykwalifikowaną kadrę zarządzającą.

Finansowanie rozwoju

W tego rodzaju transakcjach Penton Partners dostarcza przedsiębiorstwom kapitału, w celu sfinansowania dalszego rozwoju. Kapitał może zostać przeznaczony na zwiększenie mocy produkcyjnych, zwiększenie kapitału obrotowego w związku ze wzrostem skali działalności, poszerzenie asortymentu produkcji lub rozwój nowych produktów. Chętnie bierzemy udział w finansowaniu przejęć firm konkurencyjnych. Przy tego rodzaju transakcjach Penton Partners aktywnie wspiera zarządy i udziałowców przy opracowaniu strategii rozwoju i odpowiedniego modelu finansowania. Pozyskujemy też wykwalifikowaną kadrę zarządzającą do prowadzenia projektów.

Wykupy lewarowane

Penton Partners posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w strukturyzowaniu transakcji, w których oprócz finansowania projektów z użyciem kapitału własnego, stosowane jest finansowanie dłużne. Wykorzystanie dźwigni finansowej daje inwestorom wyższą stopę zwrotu z zainwestowanych kapitałów i pozwala na generowanie atrakcyjniejszych zwrotów z inwestycji.

Wykupy menadżerskie

W realizowanych projektach Penton Partners przywiązuje bardzo dużą wagę do jakości kadry zarządzającej. Od chwili naszego wejścia kapitałowego do firmy, nawiązujemy bardzo ścisłą współpracę z jej zarządem. Ustalamy opcje menadżerskie i opracowujemy plany wynagradzania kadry zarządzającej w udziałach / akcjach spółek portfelowych. We współpracy z kadrą menedżerską opracowujemy strategię rozwoju i plany operacyjne firmy, wyznaczając zarówno bieżące, jak i długoterminowe cele strategiczne.